کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - کارگاه آموزشی آنلاین

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110

                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| کارگاه آموزشی آنلاین > لیست کارگاه های آموزشی >
.: لیست کارگاه های آموزشی آنلاین

ردیف

کارگاه آموزشی آنلاین/ Workshop Topics

1

مدیریت در نگهداری تجهیزات پزشکی

Maintenance Management of Medical Equipment

2

دوره عالي كاربرد ابزارهاي مالي در مديريت اجرايي حرفه اي (MBA)

Higher Courses of Financial Instruments in Master of Business Administration

3

كاربرد IT در مديريت اجرايي حرفه اي(MBA)

Application of IT in Executive Professional Management

4

كارگاه آموزشي مديريت زمان

Time Management workshop

5

مدیریت کسب و کار (DBA)  (بانکداری، بیمه، فروش، عمومی، کسب و کار هوانوردی)

Doctor of Business Administration (Banking, Insurance, Selling, General and Business Aviation)

6

نظام های برنامه ریزی با رویکرد سیستمی

Systems Planning with Systemic Approach

7

قانون ماليات بر ارزش افزوده و معافيت‌هاي آن

Tax Law and its Exemptions

8

كاربرد تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و آناليز هزينه ها

Application of Financial Statements and Costs Analysis

9

ماهيت اقتصاد سلامت و جنبه هاي مهم اقتصادي در مراقبت هاي بهداشتي و درماني بین الملل

Nature of Health Economics and Important Aspects of Economic in International Health Care

10

اقتصاد سیاسی بین الملل

International Political Economy

11

تجارت و اقتصاد بین الملل

Business and International Economics

12

اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت

Economic Development and its Relation to Business

13

راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

Strategies for Economic Growth with Business

14

روابط بین الملل همراه با  توسعه تجارت

International Relations and Business Development

15

تئوری بازی ها در اقتصاد

Game Theory in Economy

16

تئوری صف در اقتصاد

Queue Theory in Economyکارگاه آموزشی به صورت آنلاین می باشد. جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی، پس از ثبت نام در سایت، وارد حساب کاربری خود شده سپس بر روی گزینه کارگاه آموزشی کلیک نمائید.