کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - پیشنهادات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهادات


دبیرخانه کنفرانس در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به نویسندگان و جهت برقراري ارتباط دو سويه با نویسندگان، آماده دریافت نظرات و پيشنهادات شما مي باشد.

لطفا جهت ارسال نظر و پیشنهادات، با ارسال ایمیل به آدرس زير ما را در نيل به اين هدف ياري نماييد.


پست الکترونیک : info@worldsacademy.com