کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - تاریخ های مهم

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ های مهم کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

 

حد اکثر مهلت ارسال مقالات

19 دی 1396

January 9, 2018

اعلام نتایج داوری

حداکثر 5 روز پس از ارسال مقاله

Within 5 days after submission

زمان برگزاری کنفرانس

19 بهمن 1396

February 8, 2018